Serveis

Millorem significativament l’agilitat dels serveis d’administració i la disponibilitat dels processos de negoci a través de la implementació de servidors en entorns virtuals que reduiran els costos de maquinari de l’empresa.

La virtualització de servidors en el núvol permet un ús més eficient de tots els recursos. Abans de la virtualització, era comú tenir maquinari infrautilitzat o pendent d’actualitzar i/o canviar. Gràcies a la virtualització que oferim sobre VMWARE, les màquines virtualitzades podran ampliar els seus recursos, actualitzar els seus sistemes i / o traslladar càrregues de treball sense que això suposi un risc ni parades en l’activitat laboral.

Servei de transferència de servidor/s d’empresa al núvol (trasllat de programes i dades). Serveis d’administració i disponibilitat replicada. Posada en marxa i integració de processos de negoci a través de la implementació dels entorns virtuals que reduiran els costos de maquinari de l’empresa.

Cada vegada és més habitual que els treballadors d’una organització hagin de treballar en diferents llocs i / o amb diferents dispositius, per aquest motiu vam implementar sistemes que proveeixen escriptoris virtuals que garanteixen l’èxit del procés i que minimitzen els costos de manteniment i gestió de l’empresa.

L’escriptori virtualitzat és emmagatzemat remotament en un servidor central. Això vol dir que quan els usuaris treballen en el seu escriptori des del seu portàtil o ordinador personal, tots els seus programes, aplicacions, processos i dades s’emmagatzemen i executen centralment, permetent als usuaris accedir remotament als seus escriptoris des de qualsevol dispositiu connectat (portàtil, iPad, tauleta o mòbil).

Servei de trasllat i virtualització escriptoris locals al núvol. La virtualització en el núvol ofereix flexibilitat (es pot accedir sempre que hi hagi un dispositiu connectat a Internet) Ofereix estalvi en recursos i més, permet treballar des de qualsevol lloc i amb la màxima seguretat.

DESENVOLUPAMENT D’APPS

Desenvolupament d’Apps híbrides adaptades per a cada client. Oferim un sistema modular perfeccionat amb l’experiència dels casos d’èxit de client i les especificacions tècniques de cadascun dels projectes a mesura que se’ns confia. Cuidem detalladament totes les fases per les quals una nova app ha de passar com l’acompanyament i la posada en marxa i el seu respectiu manteniment.

Implementació i posada en marxa de solucions integrals de gestió. Som distribuïdors d’A3Software i SQL-OBRES, els quals són adaptables a les necessitats de cada client. Integra totes les àrees de gestió de l’empresa i contribueix a augmentar la productivitat, aconseguint una millor competitivitat.
Creació, actualització i hostatge de pàgines web amb les últimes tecnologies que li permetran major visibilitat i millor posicionament a Google.

Desenvolupaments interactius web amb bases de dades i amb tots els serveis del nostre principal ISP OVH. Garantim disposar d’un alt nivell de seguretat mitjançant el sistema d’encriptació, còpia i rèplica dels servidors.

Servei d’allotjament depenent del tipus de web de la qual es disposi, adaptant a diferents plans en funció de les seves necessitats: allotjament compartit, servidor virtual VPS, servidor dedicat.

Còpies de seguretat encriptades diàries, complint amb el que estableix la normativa R.D.L.O.P.D. 1720/2007 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Proveïdors de serveis informàtics (local i cloud) des de 1993. Delegueu el manteniment de la seva estructura tecnològica amb nosaltres. Contarà amb un equip qualificat i permanentment actualitzat en les últimes tendències tecnològiques.

La seguretat dels fitxers en una empresa és de vital importància, per aquest motiu en uranodata implementem el tallafoc més adequat a les necessitats particulars de cada client. Som distribuïdors i implantadors de l’antivirus ESET per garantir un entorn segur de treball.

Serveis al Núvol

Cloud Services

Desenvolupament d'APPS

Apps Developing

Serveis a Empreses

Business Services