La virtualització de servidors permet un ús més eficient dels recursos. Anteriorment a la virtualització de servidors, era comú tenir equips infrautilitzats i sobre utilitzats al mateix centre de dades. Gràcies a la virtualització, es poden traslladar les càrregues de treball entre màquines virtuals segons el bagatge. El mateix servidor físic també pot executar múltiples configuracions i sistemes operatius de servidors, el que incrementa l’eficiència i redueix considerablement els costos.
Cada cop és més habitual que els treballadors d’una organització hagin de treballar en diferents llocs i / o amb diferents dispositius, per aquest motiu implementem sistemes que proporcionen escriptoris virtuals que garanteixen l’èxit del procés i que minimitzen els costos de manteniment i gestió de l’empresa.

L’escriptori “virtualitzat” es troba remotament en un servidor central. Això significa que quan els usuaris treballen en el seu escriptori des del seu portàtil o ordinador personal, tots els seus programes, aplicacions, processos i dades s’emmagatzemen i executen de forma centralitzada, permetent als usuaris accedir remotament als seus escriptoris des de qualsevol dispositiu connectat (Portàtil, iPad, Tablet o Mòbil).

Creació, actualització i allotjament de pàgines web amb les últimes tecnologies que li permetran una major visibilitat i un millor posicionament a Google.

Desenvolupaments interactius web amb bases de dades i amb tots els serveis del nostre principal ISP OVH. Garanties de disposar d’un nivell alt de seguretat mitjançant el sistema d’encriptació, còpia i rèplica dels servidors.

Servei de hosting depenent del tipus de web de la qual es disposi, adaptant-lo a diferents plans en funció de les seves necessitats: allotjament compartit, servidor virtual VPS, servidor dedicat.

Còpies de seguretat encriptades diàries, complint amb el que estableix la normativa R.D.L.O.P.D. 1720/2007 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.