Política de Privacitat

URANO DATA, S.L. amb C.I.F: B62152301, propietària del portal uranodata.com, garanteix la privacitat de les dades personals dels clients i usuaris registrats en el moment de realitzar el registre a través d’aquesta web; uranodata.com en el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD) i el Reglament de Protecció de Dades Europeu 2016/679 del 27 d’abril de 2016, URANO DATA, S.L. li assegura la total privacitat i protecció de les seves dades personals que en cap cas, excepte els especificats en les presents condicions, seran cedides a tercers.

URANO DATA, S.L. informa que les dades facilitades seran incorporades a quants fitxers siguin necessaris per a la correcta consecució de la finalitat de la plataforma i prestació del servei a l’usuari. Així mateix, que les finalitats dels usos de les dades són el tractament de les seves dades facilitant així l’activitat comercial de l’usuari, comunicar-li les promocions comercials o accions de fidelització o màrqueting, gestió comercial de clients i potencials clients. Gestió de comunicació, de serveis i accions d’interès per al client i potencial client i prospecció comercial. També té com a finalitat la correcta gestió dels productes i serveis contractats pel client a la companyia.

De manera que quan l’usuari registri un compte a la plataforma, realitzi una comanda, una sol·licitud de pressupost, se subscrigui a la newsletter, respongui a una enquesta o realitzi qualsevol altra acció a través del nostre web o comunicació electrònica amb nosaltres, es recopilen les dades de contacte bàsiques, com l’adreça de correu electrònic i el nom de la persona de contacte, càrrec, nom de l’empresa, activitat, adreça, número de telèfon, CIF, qualsevol número d’ordre de compra, qualsevol adreça física o de correu electrònic dels receptors del servei o comunicació sol·licitat i dades emmascarats de la targeta de crèdit o del compte bancari i són guardats en la més estricta confidencialitat.

Les dades personals de l’usuari mai seran facilitades a empreses alienes a URANO DATA, S.L. No obstant això, llevat que ens indiquis el contrari, les utilitzarem amb la finalitat d’oferir-te informació, notícies i novetats, atendre les teves consultes i incidències i oferir-te informació sobre productes, serveis i promocions propis, bé per mitjans electrònics, dispositius mòbils o qualsevol altre mitjà que s’hagi previst i facilitat.

Així mateix, URANO DATA, S.L. posa en coneixement de l’usuari que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d’informació i el Reglament Europeu de protecció de dades 2016/679 del 27 d’abril del 2016.

L’Usuari garanteix a URANO DATA, S.L., que tota la informació de caràcter personal i empresarial que faciliti és exacta i està posada al dia de forma que respon amb veracitat a la situació actual de l’usuari i de l’empresa. Correspon i és obligació de l’usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades a URANO DATA, S.L. i dels perjudicis que pugui causar per això a URANO DATA, S.L. o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per URANO DATA, S.L.

L’ús del Portal implica l’Usuari la plena acceptació de les disposicions incloses en les Condicions Legals en la versió publicada per URANO DATA, S.L. en el moment en què l’Usuari accedeix al Portal. En aquest sentit, URANO DATA, S.L. aconsella llegir periòdicament les presents Condicions Legals.

L’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les presents condicions legals, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats i serveis informats, així com la cessió de les seves dades personals a tercers a efectes exclusius del compliment del servei a prestar a l’Usuari per part de URANO DATA, S.L.

Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, escrivint al correuurano@uranodata.com