OVH

A uranodata disposem de diverses estructures d’OVH per oferir els serveis de cloud computing. OVH és una empresa en constant innovació que ofereix solucions tecnològiques en l’àmbit del núvol, hosting dedicat, comerç electrònic (e-commerce), servidors privats virtuals, stockage i emmagatzematge.

Ofereix solucions que garanteixen el nivell màxim de seguretat i una gran llibertat de configuració. Amb 17 centres de dades al món, ha desenvolupat un concepte integral per al seu centre de dades, que gestiona tots els aspectes. Disposa d’un know-how únic en el camp de l’alta disponibilitat, seguretat i rendiment energètic.

A més a més, es situa entre els principals candidats del cloud a Europa. Està fortament orientat cap al desenvolupament tecnològic i és el primer soci global de VMware a tot el món. Ofereix també el servei de Veeam backup com a sistema de protecció de la màquina virtual ja que permet realitzar una còpia de seguretat automàtica d’aquesta.